0

Kim Sung Gyu, thần tượng luôn bị bắt nạt và là ngôi sao của chương trình thực tế