0

Kris (EXO) được nhận danh hiệu MVP trong “Let’s Go Dream Team”