0

Kris (EXO) từ bỏ hình tượng “chàng trai thành phố lạnh lùng” vì món gà rán