0

Kris, Luhan (EXO) & Kim Soo Hyun có thể sẽ tham gia “We Got Married” phiên bản Trung Quốc