0

“LAW OF THE JUNGLE” INFINITE Sungyeol hôn một con thằn lằn và đặt tên nó là “Sunggyu”(tên của leader INFINITE)