0

Lee Joon bước lên thảm đỏ tại “Liên hoan phim quốc tế Busan” với “An actor is an actor”