0

Lee Joon (MBLAQ) do dự nộp đơn tham gia ‘Dancing 9′ mùa 2