0

Lee Seung Gi tiết lộ anh ấy và Bora sẽ trở thành “SISTAR 19″ // Chọn Hyungsik là hậu bối khiến anh ấy chú ý