0

Mẫu người lý tưởng của Park Ha Sun là Park Yoo Chun trong phim “Three Days”?