0

MBC có hành động với bình luận ghen ghét các bé trong “Dad, Where Are You Going?”