0

MBLAQ đang chuẩn bị cho chương trình thực tế mới của riêng họ, “Idol Manager”