0

Min, Fei và Hyeri kiểm tra độ dẻo dai với cô gái thép trên ‘Star King’