0

Minho (SHINee) hoàn thành cảnh quay đầu tiên cho “Medical Top Team”