1

Minho (SHINee) và Sunhwa (Secret) gián tiếp hôn nhau trong “Dream Team”