1

miss A Suzy giải thích vì sao lại ngồi một mình ở ‘Grand Bell Awards’