0

Mối quan hệ YoonA – Lee Seung Gi không ảnh hưởng việc quay phim “Prime Minister and I”