3

Một vài người xem vẫn yêu cầu Oh Yeon Seo rời khỏi ‘We Got Married‘