0

Nana (After School) vào vai cameo trong phim “Fashion King” của Joo Won và Sulli