0

Narsha đóng cameo vui nhộn trong “Emergency Couple”, nhầm lẫn Choi Jin Hyuk là kẻ hư hỏng