0

Nhiều người tưởng rằng Miryo đã rời khỏi Brown Eyed Girls vì họ không thể nhận ra cô ấy?