0

Nhóm A và B bắt đầu cuộc chiến của họ trong buổi ra mắt “WIN” của YG Entertainment