0

Noh Hong Chul và Jung Jun Ha gây shock với cơ bụng 6 múi trên ‘Infinity Challenge’