0

Onew (SHINee) đang suy nghĩ về việc tham gia ‘Laws of the Jungle’