0

Park Bom sẽ không tham gia quay chương trình “Roommate” vào tuần tới