0

Park Shin Hye xin lỗi người dân ở Anguk-dong vì gây ra sự bất tiện do việc quay phim