0

Poster phim điện ảnh “Hot Blooded Youth” của Lee Jong Suk và Park Bo Young được phát hành