0

Psy sẽ xuất hiện trong chương trình “The View” của ABC