0

Rain đang ghi hình cho bộ phim Trung Quốc “Hong Yan Lu Shui’’