0

Rating thứ 7, ngày 28/9: ‘We Got Married’ và ‘Infinity Challenge’ tăng vọt, ‘Immortal Song 2′ giảm trầm trọng