0

Sandeul, Kim Yoo Jung, Seo Kyung Suk đến Trung Quốc tham gia show “7 Hungry House Guests”