0

Sẽ không chiếu Running Man và Inkigayo nhưng vẫn phát sóng phim truyền hình vào chủ nhật