0

SECRET và SISTAR nhận “Giải thưởng văn hoá nghệ thuật Hàn Quốc năm 2013″