0

Seo In Guk và Park Yong Woo thảo luận về việc tham gia phim mới “Wild Dog”