0

Seolhyun (AOA) xác nhận cùng Lee Min Ho tham gia phim điện ảnh ra mắt “Gangnam Blues”