1

SHINee-EXO chiến thắng trong “Idol Futsal World Cup” và Luhan (EXO) thật sự tỏa sáng