0

SHINee, Krystal và Sulli (f(x)) sẽ đóng phim ‘Sweet Recipe’ quảng cáo cho Etude House