0

SNSD sẽ làm khách mời đặc biệt trong tập cuối cùng của “Strong Heart”