0

SNSD’s Jessica đã từng làm cho danh hài Park Myung Soo thất vọng?