0

Sohyun (4minute) được chọn vào vai chính trong bộ phim sắp tới “Hwanggu”