0

Son Dam Bi miêu tả mẫu người lý tưởng của mình trên ‘Yoo Hee Yeol’s Sketchbook’