0

Song Ji Hyo và Choi Jin Hyuk không ngừng cười trong video hậu trường “Emergency Couple”