0

Sulli bị trêu chọc vì câu nói lỡ miệng trên “Running Man”