0

Sulli – f(x) nhận được đề xuất cho vai nữ chính trong “Fashion King”