0

Sulli và Lee Hyun Woo đã có một cuộc hẹn lãng mạn tại một trường học nam sinh.