0

Super Junior đã giành được giải thưởng biểu tượng phong cách 2012