0

Super Junior Kim Hee Chul sẽ tham gia We Got Married phiên bản Quốc tế với Puff Kuo của nhóm Dream Girls