0

“Superman Returns” Jang Hyun Sung chọn Haru là con dâu tương lai thay vì Chu Sarang