0

Suzy (miss A) nhảy theo ‘Hush’ để chào mừng lễ kỷ niệm lần thứ 3 của talk show “Hello”