0

Suzy tái ngộ Kim Soo Hyun khi làm cameo trong phim “You Who Came From The Stars”