0

Suzy và Kim Jun Hyun nói về “kiss” của họ trên …